Jak stornovat

Základní pravidla

 • vždy je lepší změnit termín nebo postoupit dovolenou svým příbuzným a známým
 • storno musí být vždy písemně (stačí e-mailem na info@azzurro.cz
 • základní stornopoplatek 1500 Kč je u CK AZZURRO vždy za ubytovací jednotku (apartmán, pokoj, mobilhome), nikoli za osobu
 • pokud máte pojištění pro případ storna, nezapomeňte jej využít
 • pokud máte náš zájezd zakoupený prostřednictvím některé z cestovních agentur, je nutné řešit storno také jejich prostřednictvím, obraťte se rovnou na svou cestovní agenturu
 • pokud si nejste něčím jistí, dřív než zašlete storno, nám zavolejte

Standardní podmínky storna zájezdu

Objednavatel má právo odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s CK Azzurro (stornovat služby). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK Azzurro. V tomto případě má CK Azzurro právo účtovat stornopoplatky. Stornopoplatek je splatný ihned.

 • základní stornopoplatek 1500 Kč, dojde-li ke stornu účasti v době od závazného přihlášení až do 91 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 10% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 90 do 61 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 15% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 60 do 46 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 30% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 45 do 31 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 50% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 30 do 22 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby. Pokud do tohoto termínu nebude zaplacen doplatek, CK Azzurro má právo považovat objednávku ze strany objednavatele za zrušenou a postupovat dále podle těchto stornovacích podmínek
 • 70% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 21 do 15 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 80% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 14 do 10 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 100% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 9 kalendářních dnů do dne využití služby

V případě, že by byl výše uvedený stornopoplatek v době od 90 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby do dne využití služby nižší než 1500 Kč, aplikuje se základní stornopoplatek 1500 Kč. V případě, že se objednavatel nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování nebo k odjezdu/odletu nebo se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky.

V případě, že klient chce stornovat pouze autobusovou dopravu má CK Azzurro právo účtovat stornopoplatek ve výši 200 Kč/osoba, pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době do 61 kalendářních dnů před nástupem. Pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době od 60 kalendářních dnů do dne využití služby, má CK Azzurro právo účtovat běžnou výši stornopoplatků z ceny objednaných služeb uvedenou výše.

Nevratné jsou platby za doplňkové služby a zboží poskytované nebo zprostředkovávané CK Azzurro (pojištění objednavatele, dálniční známky, asistenční služby k vozidlu, letecká či trajektová doprava, organizované výlety a vstupné, víkendové koupání apod.).

CK Azzurro má právo odečíst odstupné (stornopoplatek) od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného (stornopoplatku) se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný zájezd nebo službu. 

Mimořádné podmínky storna pro sezonu 2020

U pobytů v sezoně 2020 poznamenané obavami o vývoj situace s koronavirem se snažíme s našimi dodavateli dohodnout zmírnění standardních podmínek storna zájezdu. Zmírnění je možné jen u vybraných dodavatelů. 

Tam kde to lze, prodlužujeme platnost základního stornopoplatku pouze 1500 Kč. O tomto prodloužení byli dotčení klienti s odjezdem v květnu, červnu či červenci informováni emailem. Pokud Vám email nepřišel, můžete se na nás obrátit a prověřit si, do kdy stačí ve Vašem případě jen základní stornopoplatek 1500 Kč. Tam, kde lhůtu posunout nemůžeme, platí standardní podmínky storna zájezdu. Lhůtu prodlužujeme proto, abyste mohli vyčkat co nejdéle, jak se situace v Itálii vyvine, a nerušili zbytečně svou dovolenou už teď, když ji za stejných podmínek můžete zrušit třeba i v květnu, kdy už může být vše jasnější.

Mimořádně v sezoně 2020 nabízíme také změnu termínu pobytu bez poplatku. Stačí si u nás ověřit, zda je např. v září volno a zohlednit rozdíl v ceně.

V období 22.3.2020-22.4.2020 jsme nabízeli také možnost voucherů uplatnitelných do 31.8.2020 pro případ storna zájezdu ze strany zákazníka dle § 2533 občanského zákoníku. Pro klienty, kteří jej obdrželi, platí podmínky na něm uvedené. V současné chvíli již žádné vouchery při stornu zájezdu ze strany zákazníka dle § 2533 občanského zákoníku nenabízíme.

Storno pobytu s příspěvkem od zaměstnavatele

Příspěvek na fakturu

Faktura zaměstnavateli na příspěvek na rekreaci zaměstnance se v plné výši proplácí zpět zaměstnavateli. Klient je povinen stornopoplatky uhradit v CK. Bez uhrazení stornopoplatků ze strany klienta nebude faktura zpět zaměstnavateli proplacena.

Papírové poukázky

Upozorňujeme klienty, že v případě storna zájezdu z jejich strany nelze vrátit uplatněné papírové poukázky ani finanční částku v jejich hodnotě. Pokud nedojde např. ke změně termínu, tak částka uhrazená poukázkami vždy propadá.

Elektronické poukázky a online platby

V případě storna zájezdu uhrazeného prostřednictvím elektronických poukázek a online plateb, bude částka vrácena v plné výši na benefitní účet klienta. Klient je povinen stornopoplatky uhradit v CK. Bez uhrazení stornopoplatků ze strany klienta nebudou benefity převedeny.

Pojištění stornovacích poplatků

Doporučujeme všem klientům pořídit si pojištění stornovacích poplatků. Je vhodné pro případ, že byste museli ze zdravotních důvodů zůstat doma. V takovém případě pojišťovna hradí 80 % výše požadovaných stornovacích poplatků. Pokud vám tedy například vyměříme stornopoplatek ve výši 50 %, tak vám pojišťovna vrátí 80 % z padesátiprocentního stornopoplatku. O vrácení žádají klienti pojišťovnu sami. Pojištění stornovacích poplatků lze uzavřít samostatně nebo v balíčku s cestovním pojištěním léčebných výloh, viz naše nabídka pojištění. Tamtéž najdete také formuláře pro ohlášení storna zájezdu pojišťovně. Pojištění stornovacích poplatků je velmi vhodné objednat spolu s pobytem, u pojišťovny Allianz to lze nejpozději do 7 dnů od objednání pobytu, u pojišťovny Uniqa nejpozději do dne, kdy je zaslán doplatek za dovolenou do 100 % ceny zájezdu.

Pojištění stornovacích poplatků se nevztahuje na pobyty zrušené z důvodu obav z koronaviru, týká se zdravotních problémů účastníků a dalších důvodů jmenovaných v podmínkách pojišťovny.

Pokračováním s prohlížením stránek souhlasíte s použitím Cookies pro Google analytics. Přečíst si podmínky