Jak stornovat

Základní pravidla

 • vždy je lepší změnit termín nebo postoupit dovolenou svým příbuzným a známým (může být zpoplatněno)
 • storno musí být vždy písemně (stačí e-mailem na prodej@azzurro.cz)
 • pokud máte pojištění pro případ storna, nezapomeňte jej využít
 • pokud máte náš zájezd zakoupený prostřednictvím některé z cestovních agentur, je nutné řešit storno jejich prostřednictvím (nás můžete dát případně do kopie)
 • pokud si nejste něčím jistí, zavolejte nám dřív, než zašlete storno

Podmínky storna zájezdu

Objednavatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy o zájezdu/objednávky služeb (stornovat služby). Toto odstoupení musí učinit písemně a nemůže je za něj učinit jiný účastník, pokud k tomu není od objednavatele zplnomocněn. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK Azzurro. CK Azzurro má právo účtovat stornopoplatky. Stornopoplatek je splatný ihned. Stornopoplatek má odlišnou sazbu z ubytování, z dopravy a z dalších služeb. Pro výpočet celkové výše stornopoplatku se sčítají stornopoplatky za všechny služby, které klient ruší.

Stornopoplatek z ubytování

 • 10 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době do 65 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
 • 15 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 64 do 46 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
 • 30 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 45 do 35 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
 • 50 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 34 do 22 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby.
 • 70 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 21 do 15 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
 • 80 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 14 do 10 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
 • 100 % z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od 9 kalendářních dnů do dne využití služby nebo v případě nabídek označených jako „nevratná objednávka“
 • v případě, že by byl výše uvedený stornopoplatek nižší než 2 000 Kč za 1 ubytovací jednotku (apartmán, hotelový pokoj, mobilhome apod.), aplikuje se stornopoplatek  ve výši 2 000 Kč za 1 ubytovací jednotku.

Stornopoplatek z autobusové dopravy

 •  50 % z ceny objednané autobusové dopravy, minimálně však 1 000 Kč/os., pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době do 30 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 •  70 % z ceny objednané autobusové dopravy, pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době od 29 do 14 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 90 % z ceny objednané autobusové dopravy, pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době od 13 do 10 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby
 • 100 % z ceny objednané autobusové dopravy, pokud ji objednavatel zruší v době od 9 kalendářních dnů do dne využití služby nebo v případě nabídek označených jako „nevratná objednávka“

Stornopoplatek ve výši 100 % bez ohledu na okamžik zrušení služby se uplatní na:

 • pojištění objednavatele a dalších spolucestujících
 • pojištění a asistenční služby k vozidlu
 • leteckou a trajektovou dopravu, včetně všech příplatků, poplatků a tax
 • organizované výlety a vstupné
 • jízdenky a lodní lístky na zahraniční hromadnou dopravu
 • pronájem vozidel, taxislužby a transfery
 • výlety autobusem bez ubytování spojené s koupáním u moře, tzv. víkendové či jednodenní koupání, nebo s návštěvou zábavních parků či akvaparků nebo kulturních akcí, památek a dalších výletních cílů
 • další doplňkové služby jinde neuvedené

V případě, že ze smlouvy/objednávky nelze odlišit cenu za jednotlivé služby, uplatní se stornopoplatky na celkovou cenu zájezdu/služby v procentuální výši uvedené u ubytování (např. poznávací zájezdy). CK Azzurro může požadovat vyšší stornopoplatek, než je uveden výše v případě, že objednavatel ruší zájezd/službu, na kterou využil nabídku se slevou podmíněnou vyšší platbou zálohy, a to až do celé výše této zálohy.

V případě, že se objednavatel nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování nebo k odjezdu/odletu nebo se nezúčastní zájezdu/služeb, nemá nárok na vrácení žádné jím zaplacené finanční částky za celý zájezd/službu, a to i v případech v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových předpisů, nebo jiných nařízení. Objednavatel nemá nárok na vrácení žádné jím zaplacené finanční částky za celý zájezd/službu v případě, že je on nebo některý ze spolucestujících vyloučen z přepravy pro nedodržení přepravních podmínek nebo je mu nebo některému ze spolucestujících odmítnuto či předčasně ukončeno ubytování z důvodu porušení domovního řádu nebo jiných nařízení.

CK Azzurro má právo odečíst odstupné (stornopoplatek) ze složené zálohy nebo zaplacené ceny.

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného (stornopoplatku) se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný zájezd nebo službu.

Storno pobytu s příspěvkem od zaměstnavatele

Příspěvek na fakturu

Faktura zaměstnavateli na příspěvek na rekreaci zaměstnance se v plné výši proplácí zpět zaměstnavateli. Klient je povinen stornopoplatky uhradit CK. Bez uhrazení stornopoplatků ze strany klienta nebude faktura zpět zaměstnavateli proplacena.

Papírové poukázky

Upozorňujeme klienty, že v případě storna zájezdu z jejich strany nelze vrátit uplatněné papírové poukázky ani finanční částku v jejich hodnotě. Pokud nedojde např. ke změně termínu, tak částka uhrazená poukázkami vždy propadá.

Elektronické poukázky a online platby

V případě storna zájezdu uhrazeného prostřednictvím elektronických poukázek a online plateb, bude částka vrácena v plné výši na benefitní účet klienta, pokud to jeho provozovatel umožňuje. Klient je povinen stornopoplatky uhradit CK. Bez uhrazení stornopoplatků ze strany klienta nebudou benefity převedeny.

Pojištění stornovacích poplatků

Doporučujeme všem klientům pořídit si pojištění stornovacích poplatků. Je vhodné pro případ, že byste museli ze zdravotních důvodů a jiných závažných důvodů zůstat doma. V takovém případě pojišťovna hradí 80 % výše požadovaných stornovacích poplatků. Pokud vám tedy například vyměříme stornopoplatek ve výši 50 %, tak vám pojišťovna vrátí 80 % z padesátiprocentního stornopoplatku. O vrácení žádají klienti pojišťovnu sami. Pojištění stornovacích poplatků lze uzavřít samostatně nebo v balíčku s cestovním pojištěním léčebných výloh, viz naše nabídka pojištění. Tamtéž najdete také formuláře pro ohlášení storna zájezdu pojišťovně. Pojištění stornovacích poplatků je nutné objednat již při objednávce pobytu, pozdější sjednání pojištění stornovacích poplatků není možné.

 Podrobnou nabídku všech druhů pojištění najdete na stránce Pojištění na cesty.

Jak změnit objednávku

Místo naší rodiny pojede jiná rodina

Máte právo nejpozději 3 dny před zahájením pobytu nebo využitím služby oznámit, že se místo vás zúčastní jiná osoba. Oznámení o změně je nutné provést vždy písemně a zaslat nebo doručit na prodejní místo, kde jste uzavřeli smluvní vztah. K oznámení je nutné přiložit prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou smlouvou/objednávkou. Původní a nový objednavatel společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK Azzurro vzniknou. Za tuto změnu je CK Azzurro oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 500 Kč za smlouvu/objednávku. Na manipulační poplatek 500 Kč za smlouvu/objednávku má CK Azzurro nárok i v případě, že objednavatel nebyl mezi původními účastníky a mění se účastník, který je uveden na smlouvě/objednávce jako první.

Potřebuji změnit ubytování, termín, dopravu...

CK Azzurro na přání objednavatele provádí, pokud je to možné, změny dalších podmínek sjednaných ve smlouvě, jako změna termínu zájezdu/služeb, místa pobytu, typu ubytování nebo dopravy. Provedení takových změn podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500 Kč, pokud je změna provedena do 91 kalendářních dnů před využitím služby. V případě změny ve lhůtě kratší než 91 dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy/objednávky ze strany objednavatele a objednavatel je povinen uhradit CK Azzurro stornopoplatky dle všeobecných podmínek.

Pokračováním v prohlížení souhlasíte s použitím nezbytných technických cookies. Dovolte nám také nastavit analytické cookies, které nám pomáhají anonymně měřit, jak se stránky používají. Tyto cookies se nastaví pouze po udělení souhlasu.

Pro detailní informace navštivte stránku zásady cookies.