Povinná pole:

 • Email

 • Telefono (Si prega di fornire un numero di telefono ITALIANO) – stačí uvést vaše české telefonní číslo

 • Nome – jméno

 • Cognome – příjmení

 • Codice Fiscale – rodné číslo (uvádět nemusíte) nebo napište non presente

 • Sesso – pohlaví

 • Data di nascita – datum narození

 • Comune o Stato estero di nascita – místo narození

 • Cittadinanza – národnost (Ceca – česká, Slovacca – slovenská)

 • Residenza anagrafica (Via, Numero Civico, Cittá e CAP) – trvalé bydliště (ulice, číslo domu, město a PSČ)

 • Domicilio nel quale trascorrerá l´eventuale periodo di isolamento – zde uvést adresu pobytu v IT

 • Data di ingresso in Italia – datum a čas vstupu do Itálie

 • Nazione estera di provenienza e Nazioni estere dove ha soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia – země původu a země pohybu nebo průjezdu za posledních 14 dní (Rep. Ceca – Česká republika, Rep. Slovacca – Slovensko, Austria – Rakousko, Germania - Německo)

 • Motivo dell´ingresso in Italia – důvod příjezdu do Itálie – zde uvést vacanza (dovolená)

 • Si è sottoposto a tampone antigenico o molecolare, con referto negativo, nelle 48 o 72 ore precedenti l'arrivo? – byl Vám proveden antigenní nebo PCR test, s negativním výsledkem, ne starší 48 resp. 72 hodin před vstupem do země? – Si – ano, No – ne

 • É stato all´estero per meno di 120 ore? – Byl/a jste v zahraničí míň než 120 hodin? – No

 • Rimarrá in Italia per piú di 120 ore? – Zůstanete v Itálii déle než 120 hodin?

 • É stato all´estero per motivi di lavoro? – Byl/a jste v zahraničí z pracovních důvodů? No

 • Per quale motivo si é recato all´estero? – Z jakého důvodu jste byl/a v zahraničí? Uvést residenza

 • Svolge assistenza a domicilio ad anziani, disabili o invalidi? Asistenční služby v domácnosti (týká se pouze Italů) No

 • Ha raggiunto l´Italia mediante volo CoVID – tested? – Vstoupili jste do země s některým z CoVID tested letů? No

 • Indicazioni sull´isolamento – informace co dělat v případě nákazy a nutnosti karantény – zaškrtnout, že jste si přečetli informace

 • Smaltimento dei rifiuti – poučení o správném nakládání s odpady (použité roušky atd.) - zaškrtnout, že jste si přečetli informace

Pokračováním s prohlížením stránek souhlasíte s použitím Cookies pro Google analytics. Přečíst si podmínky