Povinná pole:

-  Cognome - příjmení
-  Nome - jméno
-  Sesso – pohlaví (maschio – muž, femmina – žena)
-  Codice Fiscale – italské osobní číslo, něco jako české rodné číslo, ale neobsahuje datum narození. Požaduje 16místnou cifru, takže použijte náhodně zvolených 16 čísel
-  Data di nascita – datum narození
-  Luogo di nascita – místo narození
-  Comune/stato estero di residenza – místo pobytu v zahraničí – zde napsat Rep. Ceca nebo Slovacchia
-  Indirizzo di residenza – adresa trvalého pobytu
-  Comune di soggiorno temporaneo/permanente in Italia (luogo di quarantena se prevista) – místo pobytu v Itálii – vybrat ze seznamu (pro pobyty v Marina Julia zvolte Monfalcone, pro Sistiana zvolte Trieste).
-  Indirizzo di soggiorno temporaneo/permanente in Italia (luogo di quarantena se prevista) – adresa pobytu v Itálii – napište adresu ubytování (hotelu, residence, villaggia,..)
-  Numero di telefono – vaše telefonní číslo
-  Indirizzo di posta elettronica – emailová adresa
-  Medico curante – obvodní lékař (nevyplňujte)
-  Paese estero da cui si è fatto rientro in Italia – cizí země, ze které jste přijeli do Itálie - vybrat Rep. Ceca nebo Slovacchia
-  Data di arrivo in Italia – datum vstupu do Itálie
-  Motivo dell'ingresso in Italia – Důvod vstupu do země – ze seznamu vyberte Altro
Altro motivo dell´ingresso - napište turismo)
-  Lavoro svolto – zaměstnání – ze seznamu vyberte Altro
-  Altro lavoro svolto – další zaměstnání – zde napište nessuno
-  Percorso di rientro in Italia – Cesta při vstupu do Itálie – zde napište Rep. Ceca (Slovacchia) – Austria – Italia
-  Ha fatto ingresso in Italia mediante un volo “Covid-tested” ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e ss.mm.ii. ? Vstoupil/a jste do Itálie letecky?  Zvolte No
-  Ha effettuato un tampone nelle 72/48 ore (a seconda del paese di provenienza)? Byl/a jste 48/72 hodin před vstupem do Itálie testován/a na Covid? Zvolte Sí

Ho letto integralmente e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali – zaškrtněte, že jste četli informace o nakládání s osobními údaji

 

Pokračováním s prohlížením stránek souhlasíte s použitím Cookies pro Google analytics. Přečíst si podmínky